bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi 2019

3. Ogłoszenie nr 635343-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.
    Dowożenie i odwożenie po zajęciach uczniów niepełnosprawnych
    z Gminy Jelcz-Laskowice do:
    - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci Niepełnosprawnych
       we Wrocławiu  przy ul. Górnickiego 37a,
    - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niesłyszących  i Słabosłyszących
      we Wrocławiu przy ul. Dworskiej 8
    - Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla dzieci i młodzieży
       we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 9
     - Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 9a

     - Ośrodka Rewalidacyjnego „Krok po kroku”
       w Oławie przy ul. 3 Maja 14

     wraz z zapewnieniem opieki

2. Dowożenie i odwożenie po zajęciach uczniów niepełnosprawnych
    z gminy Jelcz-Laskowice do Zespołu Szkól Specjalnych w Oławie
    przy ul. Iwaszkiewicza 9A wraz z zapewnieniem opieki (06.08.2019)

1. Plan zamówień publicznych na rok 2019Opublikował: Michał Benka
Publikacja dnia: 20.12.2019
Podpisał: Michał Benka
Dokument z dnia: 14.02.2019
Dokument oglądany razy: 902